Svet dobija novu klimu, čekaju nas oluje, poplave, bolesti, KOMARCI TIGROVI!

0
1957

Klimatske promene veoma se brzo razvijaju, a podaci ukazuju da tempreratura u celom svetu ide ka „vrućoj zoni“ stvarajući „novu klimu“, koja preti gubitkom životnog balansa i poremećajima koje nije moguće predvideti, upozorili su u Marakešu prirodnjački stručnjaci.

Sve te globalne promene, kako su objasnili, uslovljavaju prirodne katarstrofe koje zahvataju sve oblasti Zemlje kao što su oluje, poplave, požari, poremećaji, koji utiču na zdravlje ljudi kroz hranu, vodu, zatim na pojavu raznih novih bolesti, „komaraca tigrova“, odumiranje flore i faune…

Tim povodom prošle godine u Parizu 190 država je potpisalo Pariski sporazum koji pored ostalog obazevuje države da prate rezultate i preporuke nauke, da redukuju emisiju gasova, pojačaju mere za očuvanje ekosistema kako bi se dosegao dugoročni cilj zadržavanja porasta globalne temperature ispod 2°C, pri ciljanom porastu od 1.5°C.

U proteklih godinu dana, Pariski sporauzm ratifikovalo svega 55 država, medju kojima nije Srbija.

Medjutim upravo zbog važnosti primene konkretnih mera predvidjenih sporazumom, u Marakešu se od 7. do 18. novembra održava najveća konferencija o klimatskim promenama koja je okupila više hiljada načnika, predstavnika vlada i organizacija za zaštitu životne sredine – COP 22 koju su organizovale Ujedinjene nacije.

Paralelno sa COP22 u Marakešu se od 11. do 13. novembra održava Drugi sastanak novinara koji izveštavaju o životnoj sredini iz agencija Mediteranskih država, sa predstavnicima organizacija za zaštitu životne sredine i naučnika sa ciljem unapredjenja izveštavanja o ključnim pitanjima za opstanak planete i čovečanstva.

Na tom skupu predsednik Komiteta Med COP22 Žil Berhol naglasio je da je za za sve pojave disbalansa ekosistema odgovorno samo čovečanstvo koje je ignorisalo radikalne klimatske promene u poslednjih 30 godina.

Berhol je istakao da čovečanstvo u ovom trenutku snosi odgovornost i za klimu koja će biti za 30 godina, ukazujući da naučne prognoze predvidjaju dalje radikalne promene za koje globalno društvo mora da preuzme odgovornost i pokuša da ih predupredi.

Naučnik smatra da i pored jakih inicijativa za suočavanje sa klimatskim promenema političari nastavljaju da igorišu preporuke eksperata koji upozoravaju na katastrofe.

„Temperatura raste i vidimo da temperaturne promene utiču na pojavu katastrofa koje pogadjaju razne delove sveta utičući direktno na živote ljudi“, naveo je predsednik Komiteta MedCOP22 ističući da naučnici zajedno sa medijima moraju da rade zajedno na podizanju svesti celog društva.

Kada je u pitanju područje Mediterana, klimatske promene značajno utiču na meditaransko more, nedostatak i zagadjenje vode i ekosistema, pomorske gubitke, povećanje potrebe za navodnjavanjem, kao i na porast nivoa mora koji ugrožava priobalnu infrastrukturu, ukazao je predsednik Euro-Mediteranskog centra Antonio Navara.

Ono što društvo mora da uradi je, kako je istakao, da se adaptira na promene i da na sve moguće načine utiče na njihovo usporavanje.

Koordinator za globalne klimatske promene Edvard Peri rekao je da je prošle godine nauka ukazala da je cela zemljina kugla pogodjena klimatskim promenama, ali je upozorio i na štete izazvane ratovima i velikim migracijama stanovništa iz ruralnih u urbane oblasti.

On je upozorio da predvidjanja ukazuju da će područje Mediterana u narednim decenijama postajati sve suvlje i toplije, praćeno „divljim požarima“, nestašicama vode, i odumiranjem pojedinih ugroženih vrsta biljaka, sisara, insekata…

IZVOR: TANJUG

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here